Bc. Pavla Grabacká

Diplomová práce

Deprivatizace náboženství v České republice: případová studie katolické církve

Religious deprivatization in the Czech Republic: a case study of the Catholic church
Anotace:
Magisterská práce s názvem Deprivatizace náboženství v České republice: případová studie katolické církve se pokouší zmapovat, zda a jakým způsobem po roce 1989 dochází k deprivatizaci náboženství katolické církve. Práce je inspirována publikací Public Religions in the Modern World, jejímž autorem je José Casanova. Práce se snaží na základě analýzy nejviditelnějších projevů občanské angažovanosti charakterizovat …více
Abstract:
Master's work titled De-privatisation of Religion in the Czech Republic: Case study of the Catholic Church makes an attempt to map, whether, and if so, in what way, de-privatisation of religion of the Catholic Church occurs after 1989. The work is inspired by the publication Public Religions in the Modern World, by José Casanova. On the basis of an analysis of the most visible manifestation of civilian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Roman Vido, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie