Tomáš OPRAVIL

Bachelor's thesis

Analýza interní firemní komunikace společnosti ZAHRADA Olomouc s. r. o.

Analysis of the internal communication in the ZAHRADA Olomouc Ltd company.
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku interní firemní komunikace. Cílem práce bylo shromáždit teoretické poznatky k tomuto tématu, zjistit aktuální stav vnitrofiremní komunikace ve společnosti ZAHRADA Olomouc s.r.o. a následně poskytnout vedení spo-lečnosti podklady pro zlepšení stávajícího stavu. V teoretické části jsou na základě literárního průzkumu formulovány poznatky na téma mezilidské …more
Abstract:
This thesis is focused to issues of internal corporate communication. The aim of this work was to compile information on this theme, check current status of internal communication in ZAHRADA Olomouc Ltd. and provide management basis for improving the current situation. In the theoretical part of the thesis are formulated knowledge about interpersonal communication, internal corporate communcation and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2011
Identifier: 22522

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Miroslava Komínková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

OPRAVIL, Tomáš. Analýza interní firemní komunikace společnosti ZAHRADA Olomouc s. r. o.. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe