Tomáš OPRAVIL

Bachelor's thesis

Analýza interní firemní komunikace společnosti ZAHRADA Olomouc s. r. o.

Analysis of the internal communication in the ZAHRADA Olomouc Ltd company.
Anotácia:
Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku interní firemní komunikace. Cílem práce bylo shromáždit teoretické poznatky k tomuto tématu, zjistit aktuální stav vnitrofiremní komunikace ve společnosti ZAHRADA Olomouc s.r.o. a následně poskytnout vedení spo-lečnosti podklady pro zlepšení stávajícího stavu. V teoretické části jsou na základě literárního průzkumu formulovány poznatky na téma mezilidské …viac
Abstract:
This thesis is focused to issues of internal corporate communication. The aim of this work was to compile information on this theme, check current status of internal communication in ZAHRADA Olomouc Ltd. and provide management basis for improving the current situation. In the theoretical part of the thesis are formulated knowledge about interpersonal communication, internal corporate communcation and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 22522

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Miroslava Komínková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OPRAVIL, Tomáš. Analýza interní firemní komunikace společnosti ZAHRADA Olomouc s. r. o.. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe