Bc. Anis Habib

Master's thesis

Konkurenceschopnost České republiky

Competitiveness of the Czech Republic
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na výstupy z analýz SPACE, PESTEL, SWOT, STP aj. konkurenceschopnosti podniku v České republice. Pomocí těchto výstupů byl navržen takový soubor opatření a kroků, které směřuje ke zlepšení konkurenceschopnosti podniku a upevnění jeho pozice na trhu.
Abstract:
Diploma thesis is focused on outputs from the analysis of SPACE, PESTEL, SWOT, STP etc. to measure the competitiveness of the company in Czech republic. Using this outputs will be defined such steps and procurations to help this company to be more competitive, healthy and improve the position on the market.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2017
  • Vedúci: JUDr. Josef Novák
  • Oponent: Mgr. Jiří Amler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní