Bc. Radek Výmola

Bakalářská práce

Dovoz zboží do Evropské unie

Import of goods into the European Union
Anotace:
VÝMOLA R. Dovoz zboží do Evropské Unie. Bakalářská práce. Brno Masarykova Univerzita, 2015. Bakalářskou práci bych chtěl zpracovat jako rozbor právních kroků pro dovozce zboží, kde rozeberu základní kroky, dokumenty, postupy, případné problémy. Celkově kroky od objednání zboží až po propuštění do volného oběhu. Cíl práce je, aby si dovozce zejména z oblasti středních a malých podniků udělal, po fiskální …více
Abstract:
VÝMOLA R. Importing goods to European Union. Bachelor‘s thesis. Brno Masarykova Univerzita, 2015. Thesis I would like to be processed as an analysis of legal action for importers of goods, which will discuss the basic steps, documents, procedures, potential problems. Overall, steps from ordering goods to free circulation. Aim of the work is to make importers, especially from the small and middle business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta