Renáta Finková

Bakalářská práce

Vytváření podmínek pro investice v rámci strategického plánu města Olomouce

Creating the Suitable Environment for Investment within the Strategic Plan of the City Olomouc
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vytváření podmínek pro investice v rámci strategického plánu města Olomouce. Cílem je navrhnout na základě analýzy strategické cíle, priority a opatření pro nový Strategický plán města Olomouce v oblasti hospodářského růstu a konkurenceschopnosti. V teoretické části je popsaná charakteristika strategického plánu a jeho tvorby. Následující část je soustředěna na charakteristiku …více
Abstract:
Bachalar´s study is focused on Creating the Suitable Environment for Investment within the Strategic Plan of the City Olomouc. The goal is to suggest on the base of analysis of the strategic objectives, priorities and actions for a New Strategic Plan of the city Olomouc in the area Economic Growth and Competitiveness . In the theoretical part is described the characteristic of the strategic plan and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2016
  • Vedoucí: Miroslav Hučka
  • Oponent: Radek Mitáček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava