Bc. Alena Školoudová

Bachelor's thesis

Obec s pověřeným obecním úřadem

Municipality with authorized municipal office
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou pověřených obecních úřadů, a to se zaměřením na komparaci jejich neinvestičních výdajů. Předmětem zpracování je popsat postavení pověřených obecních úřadů v systému české veřejné správy, dále uvést základní informace o municipálním rozpočtu a následně analyzovat a také porovnat neinvestiční výdaje dvou vybraných obcí s pověřeným obecním úřadem.
Abstract:
This bachelor thesis deals with authorized municipal officies and it is focused on the comparison of their non-capital expenditures. The main aim of this thesis is to describe the status of authorized municipal officies in the Czech public administration system, as well as give basic information about the municipal budget and then analyze and compare the non-investment expenditures in two selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2010
  • Supervisor: JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Školoudová, Alena. Obec s pověřeným obecním úřadem. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní