Bc. Eva Kubištová

Diplomová práce

Výuková opora pro odborné předměty oboru Stravovací a ubytovací služby

Educational of support specialized courses in Catering and accommodation services
Anotace:
Práce pojednává o využití studijní výukové opory v procesu vzdělávání žáků střední školy, oboru Stravovací a ubytovací služby. Pro odborné předměty, tohoto oboru, jsem vytvořila studijní opory, které mají žákům usnadňovat studium. První část práce, teoretická, obsahuje charakteristiku respondentů, jejich životní styl a zejména přístup ke vzdělávání. Popisuji zde specifické poruchy učení a jejich způsoby …více
Abstract:
The work deal with the topic of the educational support application in a process of high school pupils education, branch Catering and accommodation services. For specialized subjects of this branch, I have created the educational supports, which should help the pupils with the studies. The first part of the work, theoretical, contains respodents characteristic, their lifestyle and particularly their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: RNDr. Barbora Javorová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy