Mgr. Michaela Wolná

Bakalářská práce

Analýza faktorů ovlivňující participaci žen na trhu práce v Turecku

Analysis of factors affecting women’s participation in the labor market in Turkey
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje participaci žen na pracovním trhu v Turecku a zaměřuje se na faktory, které participaci ovlivňují. Práce se nejprve zabývá celkovým obrazem Turecka napříč stručnými dějinami s důrazem na ženy, jejich práva a pracovní trh. Nechybí ani komparace současných podmínek s vybranými státy. To vše slouží k lepšímu porozumění kontextu a vytvoření perspektivy, které nabízejí uchopení …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with a women’s participation on labor market in Turkey and focuses on factors influencing the participation. Firstly the thesis addresses to overall depiction of Turkey through the brief story of turkish history with emphasis on women, women’s rights and labor market. It contains a comparison of the current conditions with chosen countries. That all serves to better understanding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Radovanovičová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie