Dominik Zdráhala

Bakalářská práce

Praktické aplikace umělé inteligence pomocí cloudových služeb

Practical Applications of Artificial Intelligence through Cloud Services
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analýza a srovnání dostupných cloudových služeb pro práci s umělou inteligencí. Práce se bude dále zabývat popisem možností práce s těmito systémy, popisem nabízených služeb, srovnáním a praktickými ukázkami. V praktické části student vytvoří vzorové příklady použití těchto služeb. Součástí praktické části bude také vytvoření aplikace k rozpoznání objektu na fotce s využitím …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze and compare available cloud services which are working with artificial intelligence. Moreover, the paper will describe possibilities how to work with these systems, the services offered, their comparison and practical demonstration. In the practical part will be created examples of these services. This part includes creation of an application to recognize …více
 

Klíčová slova

cloud služba Microsoft Google Amazon API
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zdráhala, Dominik. Praktické aplikace umělé inteligence pomocí cloudových služeb. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie

Práce na příbuzné téma