Theses 

Vnitropodniková komunikace a její dopad na motivaci zaměstnanců v praxi – Bc. Tomáš Owczarzy

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Tomáš Owczarzy

Diplomová práce

Vnitropodniková komunikace a její dopad na motivaci zaměstnanců v praxi

Internal communication and its impact on employee motivation in practice

Anotace: Cílem této diplomové práce je posoudit v prostředí konkrétní firmy úroveň vnitropodnikové komunikace, její dopad na motivaci zaměstnanců a analyzovat ji jako jednu z možných příčin nedosahování stanovených cílů společnosti. První část práce se zaměřuje na teoretická východiska, druhá pak definuje vlastní výzkum, jeho metody, obsahuje vyhodnocení a formuluje návrhy pro zlepšení současného stavu. Vyhodnocení bylo provedeno na základě rozboru dat, získaných dotazníkovým šetřením u vybrané skupiny respondentů, doplněných výstupem ze strukturovaných osobních pohovorů. Na základě analýzy výsledků průzkumu byla potvrzena hypotéza, že nízká úroveň vnitropodnikové komunikace má dopad na motivaci zaměstnanců, ovlivňuje jejich pracovní výkon a je tedy jednou z příčin pro nedosahování stanovených cílů společnosti. Na základě uvedeného závěru byla navržena konkrétní opatření pro zlepšení současného stavu.

Abstract: The objective of this thesis is assessing of internal firm communication level, its impact on employees´ motivation and defiining it as one of many possible reasons of not reaching the company´s set goals.The first part of work is focused on theory, next section defines the research, its methods, evaluation and formulates suggestions how to improve present state. Assessment was made upon data analysis which had been collected via questionnaires of selected respondent group and supplemented with output of structured personal interviews.Upon analysis of research results was confirmed a hypothesis that low level of internal firm communication has impact on employees´ motivation, their working performance and thus is one of the reasons for not accomplishing company´s set goals. On the basis of stated conclusion were designed suggestions how to improve present state.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Růžena Turoňová, CSc.
  • Oponent: Šárka Slonková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/98 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/98/posudek/vedouci Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/98/posudek/oponent/97 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 15:11, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz