Simona PEKAŘOVÁ

Diplomová práce

Fungi

Symbióza houby s člověkem

Fungi
Anotace:
Diplomová práce Fungi se zabývá motivem houby ve výtvarném umění. Podtitul "Symbióza houby s člověkem" vyjadřuje snahu prozkoumat a formou instalace nastínit výhody vztahu mezi člověkem a přírodou, konkrétně houbou. Způsob práce vychází z čerpaných poznatků o houbách a zpracování tohoto tématu dalšími umělci.
Abstract:
The diploma thesis Fungi deals with the mushroom as a motive in the fine arts. The subtitle "Symbiosis of Mushroom and human" expresses the desire to explore and by installation delineate the advantages of the relationship between human and nature, specifically the mushroom. The method of work is based on the knowledge of mushrooms and the processing of this topic by other artists.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Robert Vlasák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEKAŘOVÁ, Simona. Fungi. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Design - ateliér Přírodní materiály

Práce na příbuzné téma