Ing. Radek Vonka

Bakalářská práce

Regionální operační program a jeho zaměření na cestovní ruch v regionu NUTS 2 Severozápad

Regional operation Program with a view to the tourism in the region NUTS 2 Northwest
Anotace:
Image Ústeckého kraje je v setrvačnosti poškozována minulostí spojenou se silně zdevastovaným životním prostředím. Změny po roce 1989 se velice výrazně odrazily i v environmentální oblasti a dnes je možno prezentovat tento region jako oblast s obrovským a doposud nevyužitým potenciálem pro turistiku a volnočasové aktivity. Autor této bakalářské práce se zaměřuje na rozvoj cestovního ruchu v Ústeckém …více
Abstract:
The image of the Ústí region has been persistently harmed by its past related to the heavily devastated environment. The changes since 1989 have had a significant effect on the environment and today it is possible to present this region as an area with a great and so far unused potential for tourism and spare time activities. The author of this bachelor’s paper focuses on the development of tourism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2008
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Petr Vráblík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní