Veronika Křístková

Bakalářská práce

Interiérové svítidlo

Interior Lighting
Anotace:
Tato bakalářská práce představuje a řeší koncept interiérového setu svítidel, který tvoří stropní svítidlo a stojací lampu. Svítidla jsou určena především do interiéru domácností díky inspiraci z oblasti lidového umění a folklóru, především kroje a rodinného života. Obsah bakalářské práce je zaměřen na studii osvětlení a jeho druhy v moderní době. Teoretická část se zabývá zdrojem osvětlení, technologií …více
Abstract:
This thesis presents and solves the concept of a set of interior lights, witch consist of a ceiling lamp and a floor lamp. The luminaires are designed primarily for interior households and inspired by folk art, folklore, traditional costumes and especially family life. The content of the thesis is focused on the study of contemporary lighting and its types. The theoretical part deals with the source …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Art. Ivan Pecháček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Křístková, Veronika. Interiérové svítidlo. Zlín, 2016. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Produktový design

Práce na příbuzné téma