Veronika Křístková

Bachelor's thesis

Interiérové svítidlo

Interior Lighting
Abstract:
Tato bakalářská práce představuje a řeší koncept interiérového setu svítidel, který tvoří stropní svítidlo a stojací lampu. Svítidla jsou určena především do interiéru domácností díky inspiraci z oblasti lidového umění a folklóru, především kroje a rodinného života. Obsah bakalářské práce je zaměřen na studii osvětlení a jeho druhy v moderní době. Teoretická část se zabývá zdrojem osvětlení, technologií …more
Abstract:
This thesis presents and solves the concept of a set of interior lights, witch consist of a ceiling lamp and a floor lamp. The luminaires are designed primarily for interior households and inspired by folk art, folklore, traditional costumes and especially family life. The content of the thesis is focused on the study of contemporary lighting and its types. The theoretical part deals with the source …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2016
Accessible from:: 13. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Art. Ivan Pecháček

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Křístková, Veronika. Interiérové svítidlo. Zlín, 2016. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Visual Arts / Multimedia and Design - Product design

Theses on a related topic