Lukáš LITAVSKÝ

Bakalářská práce

Odsun Němců z okresu Žlutice v letech 1945-1947

A Transfer of Germans from the Žlutice Region in 1945-1947
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá jednou z nejzásadnějších událostí moderních českých dějin, tedy odsunem Němců, v tomto případě se zaměřením na oblast Žluticka. Práce je rozdělena na dvě hlavní části - 1) charakteristika žlutického okresu, popis česko-německých vztahů za 1. republiky a otázka odsunu během 2. světové války; 2) samotný popis odsunu Němců z okresu Žlutice v letech 1945-1947. Nejdůležitější …více
Abstract:
This bachelor works deals one of the most fundamental event modern czech history, so transfer of Germans, in this instance in Žlutice region. This work is divided into two main parts - 1) characteristic of Žlutice region, account of czech-german relations and question of transfer durign the second world war; 2) proper account transfer of Germans from Žlutice region in 1945-1947. The most important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LITAVSKÝ, Lukáš. Odsun Němců z okresu Žlutice v letech 1945-1947. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie (jednooborové)