Lukáš LITAVSKÝ

Bachelor's thesis

Odsun Němců z okresu Žlutice v letech 1945-1947

A Transfer of Germans from the Žlutice Region in 1945-1947
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá jednou z nejzásadnějších událostí moderních českých dějin, tedy odsunem Němců, v tomto případě se zaměřením na oblast Žluticka. Práce je rozdělena na dvě hlavní části - 1) charakteristika žlutického okresu, popis česko-německých vztahů za 1. republiky a otázka odsunu během 2. světové války; 2) samotný popis odsunu Němců z okresu Žlutice v letech 1945-1947. Nejdůležitější …more
Abstract:
This bachelor works deals one of the most fundamental event modern czech history, so transfer of Germans, in this instance in Žlutice region. This work is divided into two main parts - 1) characteristic of Žlutice region, account of czech-german relations and question of transfer durign the second world war; 2) proper account transfer of Germans from Žlutice region in 1945-1947. The most important …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LITAVSKÝ, Lukáš. Odsun Němců z okresu Žlutice v letech 1945-1947. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 04. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty od Philosophy

Bachelor programme / field:
Historical Sciences / History (Single Subject)