Pavel PEDÁL

Bakalářská práce

Normy a právní předpisy pro ionizující záření v ČR a EU

Standards and regulations for ionizing radiation in the Czech Republic and Europe Union
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešerši norem týkajících se jaderného průmyslu a ionizujícho záření.
Abstract:
The present thesis is focused on the search for standards relating to the nuclear industry and ionizing radiation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Václav Kraus

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEDÁL, Pavel. Normy a právní předpisy pro ionizující záření v ČR a EU. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická