Theses 

Gadamerova hermeneutika a její recepce v mediálních studiích – Bc. Nikola NOSKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Nikola NOSKOVÁ

Diplomová práce

Gadamerova hermeneutika a její recepce v mediálních studiích

Gadamer's approach to hermeneutics and its application in the humanities

Anotace: Předmětem této diplomové práce je recepce Gadamerovy hermeneutiky v mediálních studiích. Právě hermeneutická metoda je využívána při interpretaci textů v nově vzniklých sociálněvědních oborech. Jádrem práce, rozdělené do dvou částí, je představení tří základních pojmů, a to textu, hermeneutické kruhu a interpretace. Nejprve je vysvětleno Gadamerovo pojetí a poté jeho recepce v mediálních studiích, hlavně v dílech Johna Thomsona a Briana Faye. Závěrečná část práce je věnována reflexi užití hermeneutiky a odlišnému chápání hermeneutických pojmů, které jsou často užívány nepřesně a odlišně, než je tomu ve filosofii. Stěžejním úkolem je na tyto terminologické odlišnosti a modifikace poukázat.

Abstract: The subject of this thesis is reception of Gadamer's hermeneutics in medial studies. It is the hermeneutical method that is used in interpreting the texts in the newly established social science fields. The core of the work, divided into two parts, is the introduction of three key concepts, namely text, hermeneutic circle and interpretation. Initially the concept of Gadamer and its interpretation in medial studies, especially in the works of John Thomson and Brian Faye, is explained. The final part is devoted to critical reflection and a different understanding of the hermeneutic terms that are often used inaccurately and in a different ways than it is in philosophy. Main focus lies in highlighting these variations and modifications.

Klíčová slova: Hans-Georg Gadamer, hermeneutika, hermeneutický kruh, hermeneutický horizont, interpretace, mediální studia, rozumění, text

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=219186 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

NOSKOVÁ, Nikola. Gadamerova hermeneutika a její recepce v mediálních studiích. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:06, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz