Bc. Iveta Frohlichova

Diplomová práce

Nové trendy v přístrojové technice na Anesteziologicko - resuscitačním oddělení Nemocnice Kyjov

New trends of instrumental technology in the Anesthesiology and resuscitation department of Hospital in Kyjov
Anotace:
Diplomová práce se zabývá novými trendy v přístrojové technice na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení Nemocnice Kyjov, p. o. Hlavním cílem práce bylo zmapovat znalosti sester v této oblasti a zjistit jejich postoje vůči využívání nových trendů v praxi. Teoretická část je zaměřena na monitoraci hemodynamiky pomocí PICCO systému, bronchoskopii a ultrasonografii. V empirické části jsou prezentovány …více
Abstract:
The Diploma thesis deals with new trends in instrumentation technology in the Anesthesiology-Resuscitation Department of Hospital Kyjov, state-funded institution. The main aim was to map nurses´ knowledge in this area and to find out thein attitude to using new trends in practice. The theoretical part focuses on monitoring of Hemodynamics using. PICCO system, Bronchoscopy and Ultrasonography. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Olga Suková
  • Oponent: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče

Práce na příbuzné téma