Bc. Barbora Machů

Bakalářská práce

Metody stanovení potenciální evapotranspirace a jejich porovnaní

Methods of determination of potential evapotranspiration and their comparison
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá metodami výpočtu potenciální evapotranspirace. Výsledné hodnoty vybraných metod (FAO Penman-Monteith, Penman, Priestley-Taylor, Hargreaves, Hargreaves-Samani, Thornthwaite a Papadakis) jsou na základě dostupných meteorologických dat (teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, globální záření a rychlost větru), naměřených na metrologické stanici Hodnonín-Pánov v roce 2011, vzájemně …více
Abstract:
This thesis deals with the methods of determination of potential evapotranspiration. Final results of selected methods (FAO Penman-Monteith, Penman, Priestley-Taylor, Hargreaves, Hargreaves-Samani, Thornthwaite and Papadakis) are according to available meteorological data (air temperature, air humidity, solar radiation and wind speed), taken from meteorological station Hodonín-Pánov in 2011, compared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografie

Práce na příbuzné téma