Aleš Filipčík

Bakalářská práce

Návrh uchycení baterie v rámu elektrokola

Design of battery attachment in the frame of electric bike
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem uchycení baterie v rámu elektrokola. V první části se je seznámení s elektrokoly od zadavatele práce Superior. Další část se zabývá původním řešením uchycení baterie, jeho pevnostní analýzou a návrhem nového řešení. Následuje optimalizace návrhu a kontrolní výpočtem šroubového spoje. V závěru práce je navržen přípravek pro svařování podpor k rámu elektrokola. Práce …více
Abstract:
Bachelor thesis is dealing with design of battery attachment on frame of electric bike. In the first part is introduction to e-bikes from thesis submitter Superior. Next part deals with current design of battery attachment, its analysis and design of the new solution. This is followed by optimization and calculation of the screw connection. At the end of the thesis is designed jig for welding console …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Patrik Sniehotta
  • Oponent: Václav Mosler

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava