Bc. Lucie MALIŇÁKOVÁ

Diplomová práce

Elektrická vodivost elektrolytů a její aplikace ve výuce chemie

The electrical conductivity of the electrolyte and its application in the teaching of chemistry
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem elektrické vodivosti elektrolytů a způsoby jejího měření. Zaměřena je hlavně na vodivost slabých a silných kyselin a zásad, jejich porovnání a vztah konduktivity a disociační konstanty. Pozornost je zaměřena na přístroje, kterými je dnes možné elektrickou vodivost měřit a na konduktometrické titrace jako jeden z významných způsobů jejího praktického využití. Součástí …více
Abstract:
This thesis deals with the electrical conductivity of the electrolyte and its measurement. It focuses mainly on the conductivity of weak and strong acids and bases, their comparison and relationship of conductivity and dissociation constants. Attention is directed to instruments, which is now possible to measure the electrical conductivity and conductometric titration as one of the important ways of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALIŇÁKOVÁ, Lucie. Elektrická vodivost elektrolytů a její aplikace ve výuce chemie. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/