Theses 

Vznik a vývoj JZD na území obcí Hošťálkovice a Lhotka (vývoj v letech 1945-1992) – Bc. Eliška BOROWIECKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Eliška BOROWIECKA

Diplomová práce

Vznik a vývoj JZD na území obcí Hošťálkovice a Lhotka (vývoj v letech 1945-1992)

Anotace: Tématem předkládané diplomové práce je vznik a vývoj JZD Lhotka a JZD Hošťálkovice v letech 1945-1992. Obě družstva se nacházela v blízkosti průmyslového města Ostravy, což jistě ovlivňovalo jejich existenci. V rámci úvodní kapitoly autorka popisuje také historii Lhotky a Hošťálkovic do roku 1945. Každá kapitola obsahuje teoretickou část, jež v krátkosti přibližuje vybrané významné události, které měly vliv na vývoj JZD. Na rozdíl od jiných kvalifikačních prací, které se zabývají tématem jednotných zemědělských družstev, se tato diplomová práce nevěnuje boji proti kulakům. Naopak se snaží pohlížet na celou problematiku z ekonomického pohledu. Autorka k podchycení vývoje obou družstev využívala nejen archivní materiál a literaturu, ale také výpovědi pamětníků.

Abstract: The topic of this diploma thesis is the foundation and development of JZD Lhotka and Hošťálkovice between the years 1945 and 1992. Both cooperatives were situated near the industrial city of Ostrava, which significantly influenced their existence. Within the opening chapter, the author describes the history of Lhotka and Hošťálkovice until 1945. Every chapter contains a theoretical part describing selected events which had an impact on the development of JZD. Unlike the other theses dealing with cooperatives of given era, this one is not devoted to the fight against kulaks. In this case, the research focuses mainly on the economic aspect of the issue. The author has managed to capture the development of both cooperatives while not only using the archival materials and literature but also testimonies of contemporary witnesses.

Klíčová slova: Československo 1945-1992, JZD, Lhotka, Hošťálkovice, JZD "HORNÍK", zemědělství.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49299 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

BOROWIECKA, Eliška. Vznik a vývoj JZD na území obcí Hošťálkovice a Lhotka (vývoj v letech 1945-1992). Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 19:01, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz