Deborah Paláková

Bakalářská práce

Vývoj poistného trhu a jeho naviazanosť na hospodársky cyklus

Development of the insurance market and its relationship to the economic cycle
Abstract:
The thesis focuses on the development of the insurance markets of the Czech and Slovak republics. Its objective is to assess the development through the analysis of how it is influenced by economic cycle by comparison of gross domestic product and premiums written. Development of the insurance market and economic cycle will be described, and its relationship will be examined and compared. The conclusion …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá vývojom poistných trhov Českej a Slovenskej republiky. Jej cieľom je jeho zhodnotenie na základe analýzy dopadu, ktorý naň má hospodársky cyklus a to pomocou porovnania hrubého domáceho produktu a predpísaného poistného. Práca sa teda bude venovať deskripcii vývoja poistných trhov a hospodárskych cyklov oboch republík, skúmaniu dopadu vývoja hospodárskych cyklov na vývoj …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta