Tereza Kovalová

Master's thesis

Sustainability reporting in the Czech Republic: Impact of the EU/2014/95 Directive implementation in the Czech Republic

Sustainability reporting in the Czech Republic: Impact of the EU/2014/95 Directive implementation in the Czech Republic
Abstract:
Ve své diplomové práci se zaměřuji na problematiku reportingu udržitelnosti, kontextu, historie a nedávného vývoje. Zaměřuji svůj výzkum na směrnici 2014/95 / EU o zveřejňování nefinančních informací a dopad, který měla její implementace na reporting udržitelnosti v České republice.Společnosti, které splňují specifické požadavky, jsou povinny informovat o záležitostech týkajících se životního prostředí …more
Abstract:
In my Master’s thesis, I focus on the topic of sustainability reporting, the context, history and recent development. I aim my research at the 2014/95/EU Directive on non-financial information disclosure and the impact that its implementation had on sustainability reporting in the Czech Republic.Companies fulfilling specific requirements are obliged to report on environmental, social and employee-related …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 11. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Libor Vašek
  • Reader: David Procházka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77425