Tereza Kovalová

Diplomová práce

Sustainability reporting in the Czech Republic: Impact of the EU/2014/95 Directive implementation in the Czech Republic

Sustainability reporting in the Czech Republic: Impact of the EU/2014/95 Directive implementation in the Czech Republic
Anotace:
Ve své diplomové práci se zaměřuji na problematiku reportingu udržitelnosti, kontextu, historie a nedávného vývoje. Zaměřuji svůj výzkum na směrnici 2014/95 / EU o zveřejňování nefinančních informací a dopad, který měla její implementace na reporting udržitelnosti v České republice.Společnosti, které splňují specifické požadavky, jsou povinny informovat o záležitostech týkajících se životního prostředí …více
Abstract:
In my Master’s thesis, I focus on the topic of sustainability reporting, the context, history and recent development. I aim my research at the 2014/95/EU Directive on non-financial information disclosure and the impact that its implementation had on sustainability reporting in the Czech Republic.Companies fulfilling specific requirements are obliged to report on environmental, social and employee-related …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Libor Vašek
  • Oponent: David Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77425