Theses 

Sustainability reporting in the Czech Republic: Impact of the EU/2014/95 Directive implementation in the Czech Republic – Tereza Kovalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Tereza Kovalová

Diplomová práce

Sustainability reporting in the Czech Republic: Impact of the EU/2014/95 Directive implementation in the Czech Republic

Sustainability reporting in the Czech Republic: Impact of the EU/2014/95 Directive implementation in the Czech Republic

Anotace: Ve své diplomové práci se zaměřuji na problematiku reportingu udržitelnosti, kontextu, historie a nedávného vývoje. Zaměřuji svůj výzkum na směrnici 2014/95 / EU o zveřejňování nefinančních informací a dopad, který měla její implementace na reporting udržitelnosti v České republice.Společnosti, které splňují specifické požadavky, jsou povinny informovat o záležitostech týkajících se životního prostředí, sociální oblasti a zaměstnanců, úplatkářství, lidských práv a boje proti korupci. Jsou povinny popsat svůj obchodní model, výsledky a rizika politik týkajících se výše uvedených témat a diversitu řídících a dozorčích orgánů.Vydáním této směrnice podniká Evropská unie další krok směrem k transparentnosti a odpovědnosti podniků, urychluje rozvoj nefinančního reportingu a mění myšlení manažerů a vedoucích pracovníků podniků.

Abstract: In my Master’s thesis, I focus on the topic of sustainability reporting, the context, history and recent development. I aim my research at the 2014/95/EU Directive on non-financial information disclosure and the impact that its implementation had on sustainability reporting in the Czech Republic.Companies fulfilling specific requirements are obliged to report on environmental, social and employee-related and bribery matters, human rights, and anti-corruption. They shall describe their business model, outcomes and risks of policies on the topics above, and the diversity policy applied for management and supervisory bodies. By issuing this Directive, the European Union takes the next step towards transparency and corporate accountability, speeding up the development of sustainable reporting and changing the mind-sets of managers and business leaders.

Klíčová slova: reporting udržitelnosti, nefinační výkaznictví v České republice, nefinanční výkaznictví, směrnice 2014/95/EU

Keywords: non-financial reporting in the Czech Republic, 2014/95/EU Directive, non-financial reporting, Sustainability reporting

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Libor Vašek
  • Oponent: David Procházka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77425


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 08:14, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz