David Kubáč

Bakalářská práce

Design Thinking metodika Design Sprint

Design Thinking method Design Sprint
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je představit čtenáři metodiku Design Sprint na teoretické a praktické úrovni. Práce samotná je členěna do pěti kapitol. První kapitola uvádí čtenáře do tématu práce, představuje mu cíle práce a strukturu, druhá kapitola hovoří o pojmu Design Thinking a metodikách, které z tohoto pojmu vznikly. Třetí kapitola popisuje metodiku Design Sprint jakožto jednu z metodik Design …více
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis is to introduce the Design Sprint method to readers on both theoretical level and practical level of understanding. The bachelor thesis itself is composed of five chapters: The first chapter speaks about the topic, goals, and the structure. The second chapter introduces to readers the term of Design Thinking and the concept behind it as well as methods that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Jarmila Pavlíčková
  • Oponent: Jan Louda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50563