Jan Adam

Bakalářská práce

Empirická analýza makroekonomických ukazatelů: Kalmanův filtr a HP filtr

Empirical analysis of macroeconomics indicators: Kalman filter and HP filter
Anotace:
Mezera produktu je zásadním indikátorem deflačních a inflačních tlaků v ekonomice, který je často využívaný pro účely monetární politiky. V rámci práce jsou konkrétně popsány metody Kalmanův filtr a Hodrcik-Prescottův filtr, právě pro odhad mezery produktu. Odhady mezery produktu pomocí těchto metod, jsou v této práci porovnány a posléze diskutovány. Sledovaným územím je Česká republika, Polsko a Maďarsko …více
Abstract:
Output gap is the significant indicator of inflation and deflation pressure in economy, commonly used for monetary policy purposes. This thesis includes methods for estimating the output gap, the Kalman filter and the Hodrick-Prescott filter. These methods are described, compared and final estimations of output gap are discussed on economic level. This thesis implies analysis of output gap for the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: Andrea Čížků
  • Oponent: Tomáš Formánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81122