Jan Adam

Bachelor's thesis

Empirická analýza makroekonomických ukazatelů: Kalmanův filtr a HP filtr

Empirical analysis of macroeconomics indicators: Kalman filter and HP filter
Abstract:
Mezera produktu je zásadním indikátorem deflačních a inflačních tlaků v ekonomice, který je často využívaný pro účely monetární politiky. V rámci práce jsou konkrétně popsány metody Kalmanův filtr a Hodrcik-Prescottův filtr, právě pro odhad mezery produktu. Odhady mezery produktu pomocí těchto metod, jsou v této práci porovnány a posléze diskutovány. Sledovaným územím je Česká republika, Polsko a Maďarsko …more
Abstract:
Output gap is the significant indicator of inflation and deflation pressure in economy, commonly used for monetary policy purposes. This thesis includes methods for estimating the output gap, the Kalman filter and the Hodrick-Prescott filter. These methods are described, compared and final estimations of output gap are discussed on economic level. This thesis implies analysis of output gap for the Czech …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2020
  • Supervisor: Andrea Čížků
  • Reader: Tomáš Formánek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81122