Pavel VOŠAHLÍK

Bakalářská práce

Návrh inteligentního senzoru do akumulační nádrže na dešťovou vodu

Rain water accumulation tank inteligent sensor design
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na návrh systému pro sběr a analýzu dat akumulační nádrže na dešťovou vodu. Text je rozdělen na tři části. První část práce je věnována současné situaci na trhu se systémy pro měření a záznam dat naměřených ve vodní nádrži. Je v ní obsažena i základní idea mého návrhu měřicího systému. Také v ní představuji komponenty, které jsem použil pro zhotovení měřicího systému a …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the design of a system for collecting and analyzing the data from the rain water storage tank. The text is divided into three parts. The first part is devoted to the current situation on the market with systems for measuring and recording data measured in a water tank. It also contains the basic idea of my design of the measuring system. Also, I introduce the components …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOŠAHLÍK, Pavel. Návrh inteligentního senzoru do akumulační nádrže na dešťovou vodu. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná elektrotechnika / Aplikovaná elektrotechnika

Práce na příbuzné téma