Theses 

Rozvoj tvořivosti u dětí mladšího školního věku v rámci výchovy pro udržitelný rozvoj – Bc. Barbora JURÁSKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Barbora JURÁSKOVÁ

Diplomová práce

Rozvoj tvořivosti u dětí mladšího školního věku v rámci výchovy pro udržitelný rozvoj

The development of creativity for primary school age children in the context of education for sustainable development

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje tvořivosti u dětí mladšího školního věku v rámci výchovy pro udržitelný rozvoj. Teoretická část vymezuje pojem tvořivost a faktory, které ovlivňují její rozvoj. Dále se zaměřuje na tvořivost u dětí mladšího školního věku, na metody a techniky rozvoje tvořivosti. V poslední řadě se teoretická část zaměřuje na výchovu pro trvale udržitelný rozvoj a environmentální dimenzi udržitelného rozvoje. Hlavním cílem empirické části bylo vytvořit a realizovat program na rozvoj tvořivosti pro děti mladšího školního věku s prvky výchovy pro udržitelný rozvoj. Zde jsou rozepsány dané činnosti na školní rok v zájmovém kroužku. Součástí empirické části také bylo zjistit úroveň tvořivosti dětí pomocí Urbanova figurálního testu tvořivého myšlení. V závěru empirické části je uvedeno zhodnocení kvality programu.

Abstract: The diploma thesis deals with the development of creativity among primary school age children in the context of education for sustainable development. The theoretical part defines the concept of creativity and factors that influence its development. It also focuses on creativity in children primary school age, methods and techniques for developing creativity. Finally, the theoretical part focuses on education for sustainable development and environmental dimension of sustainable development. The main objective of the empirical part was to create and implement a program for the development of creativity for primary school children with elements of education for sustainable development. Also part of the empirical part was to determine the level of creativity of children with Urban figural test of creative thinking. At the end of the empirical part is specified quality evaluation program.

Klíčová slova: Tvořivost, rozvoj tvořivosti, dítě mladšího školního věku, neformální vzdělávání, výchova pro udržitelný rozvoj, environmentální výchova

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=215383 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

JURÁSKOVÁ, Barbora. Rozvoj tvořivosti u dětí mladšího školního věku v rámci výchovy pro udržitelný rozvoj. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 06:35, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz