Lukáš Naňák

Bakalářská práce

Kim Stanley Robinson's Science in the Capital Trilogy and the Challenges of the 21st Century

Kim Stanley Robinson's Science in the Capital Trilogy and the Challenges of the 21st Century
Abstract:
The bachelor's thesis explores how the American writer Kim Stanley Robinson reacts to challenges of the 21st century. For this purpose it compares his original literary trilogy Science in the Capital with the newer version Green Earth released 15 years later; the new version was revised and is 300 pages shorter. The thesis aims to analyze the changes the author made, and how they contribute to shifts …více
Abstract:
Tato bakalářská práce sleduje, jak americký spisovatel Kim Stanley Robinson reaguje na výzvy 21. století. Za tímto účelem porovnává autorovu původní literární trilogii Science in the Capital s o 15 let novější verzí Green Earth, která byla revidována a zkrácena o 300 stran. Cílem práce je analyzovat, jaké změny autor provedl a jak se tyto změny podepsaly na individuálních literárních funkcích. Práce …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Roman Trušník, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Naňák, Lukáš. Kim Stanley Robinson's Science in the Capital Trilogy and the Challenges of the 21st Century. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe