Bc. Margarita KULIKOVÁ

Diplomová práce

READING AND READING STRATEGIES IN LANGUAGE CLASSES

READING AND READING STRATEGIES IN LANGUAGE CLASSES
Abstract:
In this thesis, reading and reading strategies in language classes are examined from the theoretical and practical points of view. The theoretical part gives an overview of reading in language classes in general, interactive approaches toward it, practical principles, description of two main programs ? intensive and extensive ones, and in addition, the methods and steps of making an effective reading …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá čtením a strategiemi čtení v hodinách anglického jazyka. Představuje teorii čtení nejprve z obecného pohledu, který je v průběhu výkladu rozšířen o konkrétní poznatky i návrhy. Uvedené informace odpovídají trendům současné didaktiky. Praktická část umožňuje analýzu nashromážděných informací z pozorování a jejích následné porovnání s teoretickou částí. Pozorování se zúčastnily …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KULIKOVÁ, Margarita. READING AND READING STRATEGIES IN LANGUAGE CLASSES. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická