Bc. Lucie Ševčíková

Bakalářská práce

EU a princip předběžné opatrnosti - případová studie argumentace zájmových skupin s ohledem na materiální a postmateriální přístup

EU and The Precautionary Principle - A case study of argumentation of the interest groups from the point of view of material and postmaterial approach
Anotace:
Tématem práce je diskuse zájmových skupin ve vztahu k regulačnímu opatření Evropské komise o omezení užití neonikotinoidů z důvodu ochrany zdraví včel – prováděcí nařízení 485/2013, kde je patrno rozdělení na materiální a postmateriální hodnotovou orientaci, včetně argumentace principem předběžné opatrnosti. Práce využívá jako metodu kombinaci kvalitativní a kvantitativní obsahové analýzy textů lobbistických …více
Abstract:
The theme of this Bachelor thesis is a discussion of the interest groups in relation to regulatory measures of the European Commission about restriction of neonicotinoids usage in order to protect honeybee health - Commission Implementing Regulation No 485/2013. In this discussion is visible the distinction to material and post-material value orientation, including the argumentation by the Precautionary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Evropská studia