Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká, Ph.D.

Rigorózní práce

Finanční systém a jeho regulace

Financial System and its Regulation
Anotace:
Hlavním záměrem této rigorózní práce je rozbor velmi specifického systému vznikajícího v rámci ekonomického systému, a to systému finančního a jeho klíčovým aspektům právní regulace včetně dohledu nad ním. Autorka se nejdříve zaměřila na detailní rozbor základních proměnných, zejména pojmu finance a jeho návaznosti na právní regulaci se zaměřením na okruh práva finančního. Poté teprve bylo možné přistoupit …více
Abstract:
The main point of this thesis is to analyze the financial system, the specific system arising in the framework of economic system, and to focus on the key aspects of financial system legal regulation and its supervision. In the beginnings the author pointed her attention to the detailed analysis of basic variable, mainly to the definition of the term finance and its attachment to the legal regulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 11. 2010
  • Oponent: JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo