Mgr. Jana Fleková

Bakalářská práce

Informovanost žáků 2. stupně ZŠ o HPV a možnostech prevence

Pupil awareness about Papillomavirus
Anotace:
Rakovina děložního čípku a její prevence patří mezi dnešní aktuální témata, proto by bylo zajímavé zjistit, jaké znalosti mají o této problematice žáci základních škol, se zaměřením na žáky 9. tříd. Výzkum bude prováděn formou dotazníku. Předpokládá se, že žáci byli proškoleni na téma sexuální výchova, pohlavní choroby apod. Díky reklamním kampaním, podporující očkování proti nejrizikovějším typům …více
Abstract:
The cervical cancer and its prevention is one of the very topical themes nowadays. Therefore, it would be interesting to find out the range of knowledge of this problem among the pupils of primary schools, concretely among the students of the ninth classes. The pupils are supposed to have been educated on the sex education, veneral disease, etc. It is expected that, as a consequence of advertising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Martina Martínková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy