Jana Vébrová

Bakalářská práce

Vliv Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež na budoucí život klientů těchto organizací

The impact of low - threshold facilities for children and young people on the future life of these organisations clients
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, jejich historii, poslání a cíle. Dále se práce zabývá charakteristikou poskytované služby. Součástí bakalářské práce je kvalitativní výzkumné šetření, jehož cílem je zjistit, vliv nízkoprahových zařízení pro děti a mládež na budoucí život klientů těchto organizací a pokud si tento vliv uvědomují, zda ho dokáží konkrétně definovat …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on low threshold facilities for children and youth, its history, mission and goals. Further, it discusses the course and the definition of the offered social service. Moreover, this thesis includes a qualitative research that aims to confirm the impact of these facilities on clients and their feedback on their experience.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/dxhrc/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
  • Oponent: Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě