Yue Wang

Bakalářská práce

Financial Analysis of Cathay Pacific Company

Financial Analysis of Cathay Pacific Company
Anotace:
The aim of bachelor thesis is the financial analysis of the company Cathay Pacific by applying selected methods. In the process of the analysis common size analysis, financial ratios and pyramidal decompositions including analysis of influences are used. These methods can analyze the financial statements to comprehend the business and operation performance. The bachelor thesis is divided into five …více
Abstract:
The aim of bachelor thesis is the financial analysis of the company Cathay Pacific by applying selected methods. In the process of the analysis common size analysis, financial ratios and pyramidal decompositions including analysis of influences are used. These methods can analyze the financial statements to comprehend the business and operation performance. The bachelor thesis is divided into five …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Miroslav Čulík
  • Oponent: Josef Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava