Tereza KOLAŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Nízkorozpočtová komunikační kampaň

Low-cost Communication Campaign
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá nízkorozpočtovými komunikačními kampaněmi. V úvodu je tato oblast zařazena do kontextu marketingových komunikací, nastíněny jsou důvody tvorby takových kampaní a rozdělení podle účinku na recipienta podle Jay Conrada Levinsona, který také jako první definoval guerillový marketing. Cílem této práce je osvětlit problematiku těchto kampaní, rozčlenit, popsat a na příkladech …více
Abstract:
This bachelor?s thesis deals with low-cost communication campaigns. In the introduction is this area put in the context of marketing communications and outlined the reasons for the creation of such campaigns and the distribution in effect for the recipient by Jay Conrad Levinson, who also defined as the first guerrilla marketing. The aim of this thesis is to clarify the issues of these campaigns, divide …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012
Zveřejnit od: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šula

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLAŘÍKOVÁ, Tereza. Nízkorozpočtová komunikační kampaň. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace