Bc. Alena Sekeráková

Diplomová práce

Potenciál projektů Výměny mládeže Erasmus+ pro osobnostní rozvoj

Potential of Youth Exchanges Erasmus+ for Personal Development
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá potenciálem mezinárodních mobilit pro osobnostní rozvoj, konkrétně krátkodobých projektů Výměny mládeže programu Erasmus+. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to teoretickou a empirickou. Teoretická část pojednává o vzdělávání v různých kontextech, informuje o strategických dokumentech, popisuje období mladší dospělosti, motivaci, charakteristiky osobnostního …více
Abstract:
This master's thesis deals with the issue of potencial of international mobility for personal development, specifically of short-term Erasmus+ Youth Exchanges. Thesis is divided in two main sections, theoretical and empirical. The theoretical one discusses education in different contexts, strategic documents, describes early adulthood, motivation, characteristics of personal development and is also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Andragogika