Bc. Kateřina Kulová

Diplomová práce

Přenos výchovného stylu z rodiny orientační do rodiny prokreační

The Transmission of Parenting Style from Family of Orientation to Family of Procreation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou přenosu výchovného stylu z rodiny orientační do rodiny prokreační. Teoretickou část tvoří tři hlavní témata, jimiž jsou výchova, rodina a přenos výchovného stylu. Úvodní kapitola se zabývá výchovou, jejími cíli, obsahem a kontexty výchovy, jimiž jsou dědičnost a prostředí. Druhá kapitola rozebírá rodinu, její funkce a proměny. Závěrečná kapitola teoretické části …více
Abstract:
This thesis deals with the transmission of parenting style from the family of orientation to the family of procreation. The theoretical part consists of three main themes, such as upbringing, family and the transmission of the parenting style. The introductory chapter deals with the upbringing, its aims, its content and contexts of upbringing, which are heredity and environment. The second chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Krausová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kulová, Kateřina. Přenos výchovného stylu z rodiny orientační do rodiny prokreační. Zlín, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika