Bc. Gabriela Hanulíková

Diplomová práce

Zraková ostrost a citlivost - vliv fyzikálních parametrů prostředí

Visual acuity and sensitivity-the effect of environmental physical parameters
Anotace:
Téma diplomové práce je zaměřeno na vliv fyzikálních parametrů prostředí na zrakovou ostrost a senzitivitu lidského oka. Teoretická část je rozdělena do dvou oddílů. V prvním úseku jsou popsány anatomické a fyziologické souvislosti, druhý je věnován jednomu z hlavních a nejvýraznějších fyzikálních činitilů prostředí, který má vliv na zrakové vnímání, světlu. Podrobněji je zde objasněna jeho fyzikální …více
Abstract:
Thesis is focused on the effect of environmental physical parameters on visual acuity and sensitivity of human eye. The theoretical part is divided into two sections. The first part describes the anatomical and physiological connections; the second portion is devoted to the one of the main and the most significant environmental physical factor, which affects the visual perception, the light. In more …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Lenka Forýtková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta