Šárka Žváčková

Bakalářská práce

Vliv typu 2D a 3D vizualizace na kontextovou výbavnost

The influence of 2D and 3D visualization on contextual memory recollection
Anotace:
Bakalářské práce se zaměřuje na výzkum vlivu zpracování grafické nápovědy na zapamatování textu popisujícího prostorové vztahy mezi předměty v místnosti/prostoru. V práci jsou popsány jednotlivé typy grafického zpracování, které byly použity. Tato grafické nápověda byla zpracována jak v imerzivním 3D prostředí, tak i jako ne-imerzivní 3D prostředí k nazírání pouze na LCD monitoru. Dalším použitým zpracováním …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on research in how the type of used graphical rendering of described spatial relationship helps in remembrance of text describing these spatial relationships between objects in a room/space. The individual types of used graphical rendering are further described in this thesis. These graphical renderings were created both in immersive 3D environment and as non-immersive …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Vojtěch Juřík
  • Oponent: Mgr. Bc. Pavel Ugwitz

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie