Mgr. Jana Galetková

Diplomová práce

Preventivní programy se zaměřením na správné stravování na 1. stupni základní školy

Prevention programs focusing on eating right for primary school
Anotace:
Diplomová práce „Programy zdravého stravování na prvním stupni základní školy“ pojednává o dostupných programech zdravého stravování na prvním stupni základní školy, které je možno použít jako doplňkové učivo v předmětech Prvouka (1. – 3. ročník) a Přírodověda (4. – 5. ročník), nebo v projektových dnech zdraví. Práce přibližuje aktuální stav stravovacích návyků žáků mladšího školního věku, zvyšující …více
Abstract:
Diploma thesis – Programmes of healthy eating at primary school – deals with available programmes of healthy eating at primary school that can be used as additional curriculum in school subjects including science and biology (year 1 -3 and year 4-5) and school projects focused on health. The thesis describes a present state of eating habits of young pupils, increasing overweight and obesity. This topic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Martina Martínková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta