David Jakubčák

Bakalářská práce

Informační podpora znalostního managementu

Information support of knowledge management
Abstract:
This bachelor thesis focuses on designing the information support of knowledge management in the chosen enterprise. The thesis consists of theoretical and practical part. In the practical part, the knowledge management and related terms are defined and explored. The practical part contains analysis of maturity level of knowledge management in the enterprise, in terms of a defined maturity model. Based …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zameriava na návrh informačnej podpory znalostného managementu v konkrétnom podniku. Práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti je vymedzený znalostný management spolu s pojmami, ktoré s ním súvisia. Praktická časť sa venuje analýze zrelosti znalostného managementu v podniku, v rámci vymedzeného modelu zrelosti. Na základe tejto analýzy je následne navrhovaná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2021
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Peter Kelemen

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta