Bc. Michaela Kotková

Bakalářská práce

Návrh vyrovnávací cvičební jednotky pro osoby s astma bronchiale v období střední dospělosti

A proposal of compensatory exercise unit for people with asthma bronchiale in their middle adulthood
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem vyrovnávací cvičební jednotky pro osoby s astma bronchiale v období střední dospělosti. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy, jako jsou období střední dospělosti, sociální, fyziologické a psychologické aspekty střední dospělosti, astma bronchiale, jeho příčiny vzniku a klasifikace. Následně jsou zde popsány zásady vyrovnávacího procesu astmatiků …více
Abstract:
Presented bachelor thesis deals with a proposal of compensatory exercise unit for people with asthma bronchiale in their middle adulthood. The theoretical part of the thesis deals with basic concepts, such as middle adulthood period, sociological, physiological and psychological aspects of middle adulthood, bronchial asthma and its causes and classification. Subsequently, there are described principles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Roman Grmela, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií