Theses 

Zlepšení sebe-prezentace a vystupování studentů tlumočení skrze alternativní metody a aktivní nácvik nonverbální komunikace a vystupování před publikem – Bc. Adam VOJÁČEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Adam VOJÁČEK

Diplomová práce

Zlepšení sebe-prezentace a vystupování studentů tlumočení skrze alternativní metody a aktivní nácvik nonverbální komunikace a vystupování před publikem

Alternative methods and active training of non-verbal communication and public speaking as a means of self-presentation and public speaking improvement for students of interpreting.

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na tři základní oblasti úspěšné mezilidské komunikace nonverbální komunikaci, práci s hlasem a rétorické dovednosti a aspekt zvládání stresu a psychologii změny. Jejím konkrétním cílem je hodnocení výuky těchto oblastí v rámci praktického semináře oboru Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad. V teoretických kapitolách se zabývám teoretickými základy těchto tří oblastí a jejich možnou aplikací ve výuce a v praxi. V praktické části popisuji, jak probíhala výuka v praktickém semináři a jaký měla přínos. V závěru rekapituluji celý proces, hodnotím ho jako celek a zamýšlím se nad možnostmi dalšího rozvoje a hypotetického pokračování tohoto předmětu.

Abstract: This diploma thesis deals with free main areas of successful interpersonal communication nonverbal communication, voice work and rhetorical skills and the aspect of stress management and psychology of change. Its specific goal is the assessment of teaching of these areas in a practical seminar within the English for community interpreting and translation program. In the theoretical chapter, it deals with the theoretical basis of the three areas and their possible application within the seminar. In the practical part, it deals with the actual lessons and the seminar's benefits. In the conclusion, I reflect upon the whole process, assess it as a whole, and deliberate upon the further hypothetical development and continuation of the seminar.

Klíčová slova: Nonverbální komunikace, prezentační dovednosti, pozitivní psychologie, trénink hlasu, stress management

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2014
  • Zveřejnit od: 11. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Veronika Prágerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

VOJÁČEK, Adam. Zlepšení sebe-prezentace a vystupování studentů tlumočení skrze alternativní metody a aktivní nácvik nonverbální komunikace a vystupování před publikem. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 15:40, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz