Mgr. Pavel KNÍŽÁK

Diplomová práce

Datová sada turistických rozcestníků a směrovek

Dataset tourist signposts and signs
Anotace:
Tato práce se zabývá tvorbou datové sady turistických rozcestníků a směrovek ve formátu Linked Open Data. V první části práce je nastíněna teorie Linked Open Data s ohledem na prostorová data a topologické vazby. Je zde také vytvořen datový model pro rozcestníky vycházející z datové sady SPOI (Smart Points of Interest). Druhá část práce se zabývá turistickými rozcestníky, směrovkami a tabulkami a praktickým …více
Abstract:
This work deals with the creation of a set of tourist signposts and link data in Linked Open Data format. The first part of the thesis outlines the Linked Open Data theory with respect to spatial data and topological links. There is also a data model for signposts in SPOI (Smart Points of Interest) data set. The second part of the thesis deals with tourist signposts, rudders and charts and the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc.Ing.Mgr. Otakar Čerba, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KNÍŽÁK, Pavel. Datová sada turistických rozcestníků a směrovek. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/